ĐIỀU KHOẢN & THỎA THUẬN MẠNG XÃ HỘI

CÔNG TY CP HỌC VIỆN YOGA DINH DƯỠNG VIỆT NAM
———————-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————-
Số: 01    /TT-VNYA Đắk Lắk, ngày      tháng 2  năm 2022

 

THỎA THUẬN CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG

DỊCH VỤ MẠNG XÃ HỘI THDS.VN

 • Điều khoản định nghĩa
 1. Mạng xã hội vn: chức năng mạng xã hội của Thds.vn là giúp cộng đồng người sử dụng trao đổi, chia sẻ thông tin về lĩnh vực khởi nghiệp, các chức năng khác của Thds.vn không thuộc phạm vi mạng xã hội này.
 2. Trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác đi, các thuật ngữ, cụm từ sử dụng trong Thỏa thuận này như “Thds.vn”, “chúng tôi”, “ban quản trị”, ”Công ty” v… có nghĩa chung là đề cập đến CÔNG TY CP HỌC VIỆN YOGA DINH DƯỠNG VIỆT NAM.
 3. Người sử dụng dịch vụ mạng xã hội (sau đây gọi là “Người sử dụng”) là cá nhân sở hữu tài khoản mạng xã hội hợp pháp để sử dụng các dịch vụ mạng xã hội trên website thds.vn của Chúng tôi. Quy định rằng, dựa vào sự xem xét, cân nhắc của Bộ phận kiểm duyệt nội dung mà bài viết của Người sử dụng được hoặc không được phép đăng tải trên trang mạng xã hội của Chúng tôi, trên cơ sở đánh giá nội dung của bài viết phải phù hợp với phạm vi thông tin trao đổi của Nhà cung cấp trên trang mạng xã hội; đồng thời phải tuân theo quy định tại Thỏa thuận này và pháp luật. Các thuật ngữ, cụm từ như “Người sử dụng”, “người dùng”, “Người Sử Dụng”. v.v… có nghĩa chung là Người sử dụng mạng xã hội Thds.vn.
 4. Thông tin cá nhân là thông tin gắn với việc xác định danh tính của Người sử dụng, do Người sử dụng đồng ý cung cấp để tạo tài khoản đăng nhập hệ thống mạng xã hội của vn theo mẫu đăng ký trên trang mạng xã hội.
 5. Ban quản trị Mạng xã hội là bộ phận trực thuộc vn, chịu trách nhiệm quản lý hoạt động của trang mạng xã hội; giải quyết các trường hợp vi phạm, khiếu nại của Người sử dụng và các vấn đề khác liên quan trong quá trình quản lý hoạt động trang mạng xã hội.
 6. Bộ phận kiểm duyệt nội dung là bộ phận trực thuộc vn, chịu trách nhiệm kiểm tra, phê duyệt nội dung bài viết, thông tin do Người sử dụng cung cấp để đăng tải lên mạng xã hội; đồng thời hỗ trợ Ban quản trị Mạng xã hội phát hiện và xử lý vi phạm trong quá trình hoạt động trang mạng xã hội.
 • Chấp nhận điều khoản sử dụng và sửa đổi
 1. Khi sử dụng Mạng xã hội Thds.vn, Người Sử Dụng mặc định phải đồng ý và tuân theo các điều khoản được quy định tại Thỏa Thuận này và quy định, quy chế liên kết, tích hợp (nếu có)
 2. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của Người Sử Dụng, Mạng xã hội Thds.vn không ngừng hoàn thiện và phát triển, vì vậy các điều khoản quy định tại Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ Mạng xã hội Thds.vn này có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. Công ty sẽ công bố trên Website, ứng dụng về những thay đổi, bổ sung đó. Nếu không chấp thuận, Người Sử Dụng có quyền chấm dứt sử dụng dịch vụ.
 3. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa thuận này xung đột với các quy định của luật pháp, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Thỏa thuận sử dụng vẫn giữ nguyên giá trị.
 • Điều khoản đăng ký
 1. Đăng ký tài khoản
 2. Trước khi đăng ký tài khoản, Người sử dụng xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội của Thds.vn.
 3. Khi đăng ký tài khoản, Người sử dụng cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin về họ tên, tuổi, địa chỉ liên lạc, giấy tờ tùy thân, Email đăng ký tài khoản, Số điện thoại bảo vệ tài khoản, Câu hỏi và câu trả lời bảo mật và chịu trách nhiệm các thông tin mà Người sử dụng cung cấp. Người sử dụng có thể đăng ký tài khoản liên kết để sử dụng việc đăng nhập tài khoản thds.vn.
 4. Nếu phát sinh rủi ro trong quá trình sử dụng, thds.vn căn cứ vào những thông tin Người sử dụng cung cấp để tiếp nhận và giải quyết. thds.vn chỉ tiếp nhận và giải quyết những trường hợp điền đúng, chính xác và đầy đủ những thông tin quy định tại khoản 2 điều này. Những trường hợp điền không đầy đủ và chính xác thông tin quy định tại khoản 2 điều này, Người sử dụng sẽ không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào từ thds.vn trong quá trình sử dụng và thds.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết những tranh chấp, rủi ro phát sinh đối với tài khoản này.
 5. Quy định về đặt tên tài khoản sử dụng (Nick/Username)
 6. Không được đặt nick theo tên các vị lãnh tụ của Việt Nam, các vị lãnh đạo của Nhà nước và các quan chức của Chính phủ, các danh nhân Việt Nam.
 7. Không được đặt tên tài khoản, nhân vật trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép.
 8. Nghiêm cấm việc nhái nick giữa các Người Sử Dụng. Nhái nick là việc tạo ra và sử dụng một nick có tên, ảnh đại diện, chữ kí, blast và thông tin cá nhân gần giống với một nick có trước đó, nhằm cố tình gây nhầm lẫn giữa 2 nick với nhau.
 9. Nghiêm cấm mạo danh người khác.
 10. Lập nhiều nick để sử dụng cho cùng 1 topic vì mục đích cá nhân, vụ lợi.
 11. Tài khoản vi phạm quy định về đặt tên sẽ bị khóa và/hoặc xóa vĩnh viễn mà không cần thông báo
 12. Lập nick khác để post bài trong thời gian nick chính bị khóa.
 13. Quy định về Ảnh đại diện (Avatar)
 14. Nghiêm cấm dùng hình ảnh các vị lãnh tụ của Việt Nam, Quốc kỳ, Quốc huy, các chính trị gia, danh nhân Việt Nam.
 15. Nghiêm cấm dùng các hình ảnh có tính chất đồi trụy, khiêu gợi, trái với thuần phong mỹ tục.
 16. Không sử dụng các hình ảnh liên quan tới tôn giáo mà gây kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đi ngược lại chính sách tôn giáo của Việt Nam
 17. Bức ảnh dùng làm ảnh đại diện có thể là định dạng JPG hoặc GIF (ảnh tĩnh hoặc động). Ảnh đại diện không được phép có dung lượng và kích thước vượt quá quá quy định của thds.vn tùy theo từng thời điểm.
 18. Quy định về Thông tin cá nhân
 19. Nội dung trong Thông tin cá nhân của Người Sử Dụng không được chứa các thông tin độc hại, không đặt link tới các trang web xấu, không xúc phạm tới Người Sử Dụng khác.v.v…
 20. Trong trường hợp thông tin cá nhân quan trọng (mật khẩu, hòm thư đăng ký) bị lộ, Người Sử Dụng quản trị sẽ treo user đó với lý do bảo mật và chỉ mở khi có thông tin xác thực qua các phương tiện tin cậy.
 21. Với các yêu cầu gửi lại mật khẩu vào những email khác với email đăng ký cũ, mods/min sẽ không thực hiện với lý do bảo vệ thông tin, quyền lợi các Người Sử Dụng. Ban quản trị sẽ chỉ thực hiện yêu cầu nếu các Người Sử Dụng có lý do chính đáng được xác nhận và có người uy tín bảo lãnh thông tin.
 22. Quy định về ngừng/chấm dứt sử dụng dịch vụ

Người sử dụng có thể chấm dứt việc đăng ký nếu Người sử dụng không muốn sử dụng dịch vụ của Thds.vn. Mặt khác, Thds.vn có thể chấm dứt việc đăng ký của Người sử dụng hoặc cấm Người sử dụng truy cập vào một số dịch vụ của Thds.vn nếu có căn cứ xác định Người sử dụng đã vi phạm Thỏa thuận này.

 • Các hành vi cấm mạng xã hội
 1. Lợi dụng việc cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin trên Mạng xã hội Thds.vn nhằm mục đích:
 2. Chống lại Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc, tôn giáo;
 3. Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
 4. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
 5. Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm, truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm
 6. Người Sử Dụng lợi dụng việc sử dụng Mạng xã hội Thds.vn nhằm tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định bằng bất cứ hình thức nào trên Mạng xã hội Thds.vn.
 7. Quấy rối, chửi bới, làm phiền hay có bất kỳ hành vi thiếu văn hoá.
 8. Người Sử Dụng có quyền sử dụng đối với hình ảnh của mình. Khi sử dụng hình ảnh của cá nhân khác, Người Sử Dụng phải được sự đồng ý của cá nhân đó. Nghiêm cấm việc sử dụng hình ảnh của người khác mà xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.
 9. Lợi dụng Mạng xã hội Thds.vn để thu thập trái phép thông tin, công bố thông tin, tư liệu về đời tư của Người Sử Dụng khác.
 10. Đặt tài khoản theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục.
 11. Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, nhạo báng, xúc phạm uy tín tới tổ chức, cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo báng, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc….).
 12. Hành vi, thái độ làm tổn hại đến uy tín Mạng xã hội Thds.vn dưới bất kỳ hình thức hoặc phương thức nào.
 13. Lợi dụng Mạng xã hội Thds.vn để tổ chức các hình thức cá cược, cờ bạc hoặc các thỏa thuận liên quan đến tiền, hiện kim, hiện vật.
 14. Cản trở trái pháp luật, gây rối, phá hoại hệ thống máy chủ; Cản trở việc truy cập thông tin và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Mạng xã hội Thds.vn.
 15. Sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã của các tổ chức, cá nhân, thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.
 16. Trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để gỡ bỏ, thay đổi, bỏ qua, lẩn tránh, cản trở, hoặc phá hoại bất kỳ bản quyền, thương hiệu, hoặc các dấu hiệu về quyền sở hữu khác được đánh dấu trên Nội dung (như logo) hoặc bất kỳ hệ thống kiểm soát dữ liệu, thiết bị, biện pháp bảo vệ nội dung khác cũng như các biện pháp hạn chế truy cập từ các vùng địa lý khác nhau.
 17. Trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua bất kỳ thiết bị, phần mềm, trang web internet, dịch vụ dựa trên web, hoặc các phương tiện khác để sao chép, tải về, chụp lại, sản xuất lại, nhân bản, lưu trữ, phân phối, tải lên, xuất bản, sửa đổi, dịch thuật, phát sóng, trình chiếu, hiển thị, bán, truyền tải hoặc truyền lại nội dung trừ khi được sự cho phép của chúng tôi bằng văn bản.
 18. Tạo ra, tái tạo, phân phối hay quảng cáo một chi tiết của bất kỳ nội dung trừ khi được phép của chúng tôi. Người sử dụng không được phép xây dựng mô hình kinh doanh sử dụng các Nội dung cho dù là có hoặc không vì lợi nhuận. Nội dung được đề cập tại thds.vn bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ văn bản, đồ họa, hình ảnh, bố trí, giao diện, biểu tượng, hình ảnh, tài liệu âm thanh và video, và ảnh tĩnh. Ngoài ra, chúng tôi nghiêm cấm việc tạo ra các sản phẩm phát sinh hoặc vật liệu có nguồn gốc từ hoặc dựa trên bất kì nội dung nào bao gồm dựng phim, làm video tương tự, hình nền, chủ đề máy tính, thiệp chúc mừng, và hàng hóa, trừ khi nó được sự cho phép của chúng tôi bằng văn bản.
 19. Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật trên Mạng xã hội Thds.vn xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
 20. Tạo đường dẫn trái tới tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tạo, cài đặt, phát tán các phần mềm độc hại, vi rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.
 21. Tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào Mạng xã hội Thds.vn
 22. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của dịch vụ cung cấp hoặc hệ thống máy chủ Mạng xã hội Thds.vn.
 23. Không được có bất kỳ hành vi nào nhằm đăng nhập trái phép hoặc tìm cách đăng nhập trái phép hoặc gây thiệt hại cho hệ thống máy chủ Mạng xã hội Thds.vn
 24. Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm khác dưới mọi hình thức tới dịch vụ, tài sản và uy tín của chúng tôi.
 • Nội dung cung cấp trao đổi thông tin
 1. Người Sử Dụng phải chịu trách nhiệm về các nội dung được đăng tải trên Mạng xã hội Thds.vn. Người Sử Dụng khẳng định và đảm bảo rằng mình sở hữu hoặc/và được sự đồng ý của chủ sở hữu về nội dung mà mình đăng tải đồng thời Người Sử Dụng cấp phép cho chúng tôi tất cả bằng sáng chế, nhãn hiệu, thương mại, bí mật thương mại, hoặc quyền khác liên quan đến nội dung để phổ biến nội dung trên Mạng xã hội Thds.vn theo các Điều khoản Dịch vụ.
 2. Chúng tôi không chứng thực bất kỳ nội dung nào được đăng tải, sử dụng bởi bất kỳ Người Sử Dụng nào. Chúng tôi không cho phép các hoạt động vi phạm bản quyền và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên Dịch vụ. Chúng tôi sẽ chủ động loại bỏ tất cả các nội dung Người Sử Dụng đăng tải mà không cần thông báo trước nếu Chúng tôi nhận định hoặc nhận được thông báo rằng Người Sử Dụng đã đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật.
 3. Mạng xã hội Thds.vn thuộc quyền sở hữu của Chúng tôi, Chúng tôi cho phép Người Sử Dụng đăng tải, cung cấp, trao đổi các thông tin, hình ảnh hoặc các nội dung khác nhau trừ những nội dung cấm được quy định trong bản Thỏa thuận này và các văn bản pháp luật liên quan.
 4. Người sử dụng đồng ý để chúng tôi tự do kinh doanh, sử dụng, phát tán, trình chiếu, chỉnh sửa, biên soạn bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức khác của Người sử dụng mà Người sử dụng cung cấp, trao đổi, chia sẻ công khai thông qua việc sử dụng Mạng xã hội Thds.vn một cách hoàn toàn miễn phí. Người sử dụng đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi kinh doanh, sử dụng, phát tán, trình chiếu, chỉnh sửa, biên soạn bất kỳ hoặc tất cả những thông tin, hình ảnh mà Người sử dụng cung cấp, chia sẻ, trao đổi công khai.
 5. Người sử dụng cũng cho phép Người Sử Dụng dịch vụ của Chúng tôi được quyền sử dụng lại thông tin đăng tải của Người sử dụng bao gồm nhưng không giới hạn việc chỉnh sửa lại, biên soạn, phân tán, trình chiếu nội dung đăng tải đó vì mục đích cá nhân hoặc phi thương mại.
 6. Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong Mạng xã hội Thds.vn (ngoại trừ quyền sở hữu trí tuệ đối với các nội dung do Người Sử Dụng đăng tải) đều thuộc về Chúng tôi hoặc được cấp phép hợp pháp cho Chúng tôi sử dụng, theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý bằng văn bản của Chúng tôi, Người sử dụng không được phép xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc xâm phạm bằng các hình thức khác tới quyền sở hữu trí tuệ của Chúng tôi.
 7. Trong mọi trường hợp, Chúng tôi được quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết, thông tin, hình ảnh của Người sử dụng xuất hiện hay tồn tại trên Mạng xã hội Thds.vn.
 8. Người sử dụng hiểu và đồng ý rằng, khi sử dụng mạng xã hội này, Người sử dụng sẽ tiếp nhận nhiều nội dung thông tin, hình ảnh được đăng tải từ nhiều nguồn khác nhau. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về mức độ chính xác, tính hữu ích, độ an toàn, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới những thông tin mà Người Sử Dụng đăng tải. Khi sử dụng dịch vụ có thể Người sử dụng thấy một vài thông tin, bình luận do Người Sử Dụng đăng tải không đúng sự thật, hoặc gây phản cảm, trong trường hợp này, Người sử dụng có thể thông báo vi phạm cho Chúng tôi hoặc không sử dụng dịch vụ.
 9. Chúng tôi có thể cho phép hoặc liên kết với đối tác thứ ba để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của họ trên Mạng xã hội Thds.vn, do đó, khi tải, cài đặt hoặc sử dụng một sản phẩm, dịch vụ như vậy, Người Sử Dụng thừa nhận rằng (i) Người Sử Dụng đã tìm hiểu và chấp thuận các điều khoản sử dụng dịch vụ của bên thứ ba (ii) mọi trách nhiệm phát sinh liên quan đến dịch vụ là của bên thứ ba, Chúng tôi sẽ hỗ trợ Người Sử Dụng nhưng không chịu trách nhiệm về các dịch vụ này.
 10. Để đáp ứng nhu cầu và trải nghiệm của Người Sử Dụng, Chúng tôi theo kế hoạch và quyết định của mình sẽ tiến hành nâng cấp, cập nhật thường xuyên các phiên bản, tính năng mới Mạng xã hội Thds.vn mà không phải báo trước với Người Sử Dụng.
 11. Người Sử Dụng hiểu rằng khi muốn tìm cách xóa nội dung của mình từ Mạng xã hội Thds.vn, việc này phải mất một khoảng thời gian nhất định. Vì vấn đề kỹ thuật và quy trình nên có thể không theo ý muốn của Người Sử Dụng. Người Sử Dụng chấp nhận những rủi ro phát sinh và Chúng tôi được loại trừ trách nhiệm này. Chúng tôi khuyên Người sử dụng nên lưu giữ một bản trước khi đăng tải lên Mạng xã hội Thds.vn.
 12. Người Sử Dụng đồng ý cấp quyền cho Chúng tôi sử dụng nội dung trao đổi thông tin của Người sử dụng cho mục đích quảng bá, phát triển dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ mới mà chúng tôi có thể cung cấp trong tương lai.
 13. Người Sử Dụng đồng ý rằng Chúng tôi có thể giữ lại hoặc tiết lộ nội dung của Người sử dụng, bao gồm cả Thông Tin Cá Nhân cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật, hoặc theo quá trình hợp pháp khác. Trong quá trình hoạt động, cho các mục đích duy trì dịch vụ và đảm bảo lợi ích người dùng Chúng tôi có thể sẽ chuyển giao các thông tin của Người sử dụng cho bên thứ ba phù hợp với các quy định của pháp luật.
 14. Trong quá trình sử dụng Mạng xã hội Thds.vn, nếu Người sử dụng vi phạm bất kỳ quy định nào trong Thỏa Thuận này, chúng tôi có toàn quyền, ngay lập tức và không cần thông báo trước cho Người sử dụng, chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của Người sử dụng mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Người sử dụng, đồng thời tùy theo mức độ vi phạm, chúng tôi có thể từ chối việc Người sử dụng đăng ký để sử dụng các dịch vụ khác của Chúng tôi.
 15. Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng dịch vụ Mạng xã hội Thds.vn, Chúng tôi có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng dịch vụ cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố Người sử dụng trước pháp luật nếu cần thiết.
 16. Người Sử Dụng có thể sẽ chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại dân sư, khả năng bị phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu có hành vi vi phạm pháp luật khi sử dụng Mạng xã hội Thds.vn
 • Cơ chế xử lý Người Sử Dụng vi phạm Thỏa thuận
 1. Nếu Người sử dụng vi phạm Thỏa thuận này, tùy thuộc vào mức độ vi phạm, chúng tôi sẽ khóa tài khoản của Người sử dụng tạm thời hoặc vĩnh viễn hoặc xóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của Người sử dụng đối các Dịch vụ và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng xử lý hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 2. Trường hợp hành vi vi phạm của Người Sử Dụng chưa được quy định trong thỏa thuận này thì tùy vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, Chúng tôi sẽ đơn phương, toàn quyền quyết định mức xử phạt hợp lý.
 3. Hình thức xử phạt khóa tài khoản Thds.vn ID có thời hạn hoặc vĩnh viễn, điều đó đồng nghĩa với việc Người Sử Dụng cũng không thể sử dụng các dịch vụ khác khi truy cập từ tài khoản Thds.vn ID.
 4. Nếu tài khoản Thds.vn ID bị khóa vĩnh viễn, thì toàn bộ những quyền lợi của chủ tài khoản cũng sẽ khóa vĩnh viễn.
 • Cảnh báo trong lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin
  1. Khi Người sử dụng đăng ký, sử dụng tính năng đăng nhập liên quan đến các nền tảng và ứng dụng của bên thứ ba, điều đó đồng nghĩa với việc các thông tin của Người sử dụng sẽ được chia sẻ cho bên thứ ba, dựa trên sự chấp thuận của Người sử dụng. Bằng việc chấp nhận sự chia sẻ này, Người sử dụng cũng sẽ chấp nhận những rủi ro kèm theo. Trong trường hợp này, Người sử dụng đồng ý và chấp nhận loại trừ trách nhiệm của thds.vn liên quan tới việc thông tin, dữ liệu của Người sử dụng bị chia sẻ cho bên thứ ba.
  2. Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền Internet hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, đình công, sự thay đổi của luật pháp, người sử dụng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại đó. Chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.
 • Quyền của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội Thds.vn
 1. Người sử dụng được quyền thay đổi, bổ sung thông tin tài khoản; Mật khẩu; Giấy tờ tùy thân; Email đã đăng ký; Câu hỏi và câu trả lời bảo mật và Số điện thoại bảo vệ tài khoản.
 2. Người sử dụng được hướng dẫn cách đặt mật khẩu an toàn; sử dụng bàn phím ảo; nhập các thông tin quan trọng để bảo vệ tài khoản; bổ sung, thay đổi số điện thoại bảo vệ tài khoản; đăng ký Số điện thoại bảo vệ tài khoản; khóa tài khoản; sử dụng tài khoản liên kết để đăng nhập tài khoản.
 3. Được sử dụng các dịch vụ khác của Mạng xã hội Thds.vn được quy định tại thdsvietnam@gmail.com
 4. Được thực hiện các quyền khác theo quy định pháp luật.
 • Trách nhiệm của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội Thds.vn
 1. Để nhận được sự hỗ trợ từ Mạng xã hội Thds.vn, tài khoản của Người sử dụng phải đăng ký đầy đủ các thông tin trung thực, chính xác. Nếu có sự thay đổi, bổ sung về thông tin, Người sử dụng cập nhật ngay cho chúng tôi theo hướng dẫn được quy định trên website www.thds.vn Người sử dụng đảm bảo rằng, thông tin hiện trạng của Người sử dụng là mới nhất, đầy đủ, trung thực và chính xác và Người sử dụng phải chịu trách nhiệm toàn bộ các thông tin Người sử dụng cung cấp.
 2. Người sử dụng có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản bao gồm: Mật khẩu, số điện thoại bảo vệ tài khoản, giấy tờ tùy thân, Email bảo vệ tài khoản và tài khoản liên kết. Nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì Người sử dụng phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. Mạng xã hội Thds.vn sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và Mạng xã hội Thds.vn sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Thông tin Giấy tờ tùy thân đăng ký trong tài khoản là thông tin quan trọng nhất để chứng minh chủ sở hữu tài khoản.
 3. Người sử dụng đồng ý sẽ thông báo ngay cho Mạng xã hội Thds.vn về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của Người sử dụng hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào. Người sử dụng cũng bảo đảm rằng, Người sử dụng luôn thoát tài khoản của mình sau mỗi lần sử dụng.
 4. Mạng xã hội Thds.vn quan tâm tới sự an toàn và riêng tư của tất cả thành viên đăng ký tài khoản và sử dụng sản phẩm của mình, đặc biệt là trẻ em. Vì vậy, nếu Người sử dụng là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, Người sử dụng có trách nhiệm xác định xem sản phẩm, nội dung nào của Mạng xã hội Thds.vn thích hợp cho con của Người sử dụng. Tương tự, nếu Người sử dụng là trẻ em thì phải hỏi ý kiến cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp của Người sử dụng xem sản phẩm, nội dung mà Người sử dụng sử dụng có phù hợp với Người sử dụng không.
 5. Khi phát hiện ra lỗi của sản phẩm, các vấn đề gây ảnh hưởng tới hoạt động bình thường của Mạng xã hội Thds.vn cũng như các sản phẩm liên quan, Người sử dụng hãy thông báo cho chúng tôi qua địa chỉ email Mạng xã hội Thds.vn@ipcoms.com.
 6. Người sử dụng cam kết thực hiện trách nhiệm bảo đảm sử dụng hợp pháp nội dung thông tin số đưa lên đăng tải trên hệ thống mạng Internet và mạng viễn thông.
 7. Người sử dụng có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính, bị truy tố trách nhiệm hình sự nếu Người sử dụng vi phạm về quyền tác giả, quyền liên quan khi Người sử dụng sử dụng mạng xã hội trực tuyến của Mạng xã hội Thds.vn.
 8. Người sử dụng phải tuân thủ tuyệt đối quy định tại Điều 3 thỏa thuận này về các hành vi cấm. Nếu vi phạm một hoặc nhiều hành vi, tùy thuộc vào mức độ vi phạm Mạng xã hội Thds.vn sẽ khóa tài khoản vĩnh viễn, tước bỏ mọi quyền lợi của Người sử dụng đối các sản phẩm của Mạng xã hội Thds.vn và sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố Người sử dụng trước pháp luật nếu cần thiết.
 9. Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định pháp luật.
 • Quyền của CÔNG TY CP HỌC VIỆN YOGA DINH DƯỠNG VIỆT NAM
 1. Nếu Người sử dụng cung cấp bất kỳ thông tin nào không trung thực, không chính xác, hoặc nếu chúng tôi có cơ sở để nghi ngờ rằng thông tin đó không chính xác hoặc nếu Người sử dụng vi phạm bất cứ điều khoản nào trong quy chế sử dụng Mạng xã hội Thds.vn ID này hoặc thỏa thuận sử dụng sản phẩm khác của Mạng xã hội Thds.vn được quy định trên website, chúng tôi có toàn quyền chấm dứt, xóa bỏ tài khoản của Người sử dụng mà không cần sự đồng ý của Người sử dụng và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Người sử dụng.
 2. Mọi vi phạm của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm của Mạng xã hội Thds.vn, Mạng xã hội Thds.vn có quyền tước bỏ mọi quyền lợi của chủ tài khoản đối với việc sử dụng các sản phẩm của Mạng xã hội Thds.vn cũng như sẽ yêu cầu cơ quan chức năng truy tố Người sử dụng trước pháp luật nếu cần thiết.
 3. Khi phát hiện những vi phạm như sử dụng cheats, hacks, hoặc những lỗi khác, Mạng xã hội Thds.vn có quyền sử dụng những thông tin mà Người sử dụng cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển cho Cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật.
 4. Mạng xã hội Thds.vn có quyền từ chối hỗ trợ, giải quyết đối với tài khoản đăng ký thông tin không chính xác, đầy đủ theo quy định tại khoản khoản 2 điều 4 và đối với những tài khoản vi phạm trách nhiệm bảo mật tài khoản được quy định tại khoản 2 điều 8 quy chế này.
 5. Mạng xã hội Thds.vn có quyền chạy log hệ thống để kiểm tra và xóa các vật phẩm hack mà không cần sự đồng ý của Người sử dụng và không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào đối với Người sử dụng.
 • Trách nhiệm của CÔNG TY CP HỌC VIỆN YOGA DINH DƯỠNG VIỆT NAM
 1. Có trách nhiệm hỗ trợ chủ tài khoản trong quá trình sử dụng sản phẩm của Mạng xã hội Thds.vn.
 2. Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng sản phẩm của Mạng xã hội Thds.vn, tuy nhiên Mạng xã hội Thds.vn chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác.
 3. Có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của chủ tài khoản, Mạng xã hội Thds.vn không bán hoặc trao đổi những thông tin này với bên thứ 3, trừ trường hợp theo quy định pháp luật hoặc được chủ tài khoản chấp nhận.
 • Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo
 1. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ vấn đề gì về hệ thống khi Người sử dụng đăng ký, đăng nhập tài khoản mạng xã hội thds.vn.
 2. Khi Người sử dụng đăng ký, sử dụng tính năng đăng nhập từ tài khoản liên kết, điều đó đồng nghĩa việc các thông tin của Người sử dụng sẽ được chia sẻ cho bên thứ 3. Người sử dụng chấp nhận sự chia sẻ này và những rủi ro tiềm ẩn kèm theo (nếu có). Người sử dụng loại trừ trách nhiệm của chúng tôi liên quan tới việc thông tin, dữ liệu của Người sử dụng bị chia sẻ cho bên thứ 3.
 3. Nếu phát sinh rủi ro, thiệt hại trong trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn như chập điện, hư hỏng phần cứng, phần mềm, sự cố đường truyền Internet hoặc do thiên tai .v.v. người dùng phải chấp nhận những rủi ro, thiệt hại nếu có. Mạng xã hội Thds.vn cam kết sẽ lỗ lực giảm thiểu những rủi ro, thiệt hại phát sinh tuy nhiên chúng tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào phát sinh trong các trường hợp này.
 4. Mạng xã hội Thds.vn hoàn toàn không chịu trách nhiệm rủi ro về mọi giao dịch của Người sử dụng với bên thứ 3 trong quá trình sử dụng sản phẩm của Mạng xã hội Thds.vn. Khi Người sử dụng sử dụng sản phẩm và/hoặc giao dịch với bên thứ 3, Người sử dụng đã hiểu và đồng ý tự chịu trách nhiệm những rủi ro phát sinh.
 5. Bài viết, clip, video của Người Sử Dụng có thể có những hạn chế, có thể gây phản đối, bất hợp pháp, không chính xác, hoặc không phù hợp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ bài viết nào, clip, video, hình ảnh nào mà Người Sử Dụng đăng tải. Chúng tôi có quyền giám sát, hạn chế hoặc loại bỏ các nội dung đăng tải trên khi chúng tôi có cơ sở cho rằng, nội dung được đăng tải là vi phạm thỏa thuận này cũng như vi phạm pháp luật.
 • Chính sách quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác
 1. Đối với nội dung đăng tải bởi người dùng Mạng xã hội Thds.vn
  1. Chúng tôi cho phép Người sử dụng gửi nội dung. Người sử dụng giữ quyền sở hữu mọi quyền sở hữu trí tuệ mà Người sử dụng có đối với nội dung đó. Tóm lại, những gì thuộc về Người sử dụng sẽ luôn thuộc về Người sử dụng.
  2. Người sử dụng đồng ý rằng Người sử dụng sẽ không: (i) đăng tải các nội dung đã có bản quyền, các bí mật thương mại hoặc các nội dung khác liên quan tới các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba, trừ phi Người sử dụng là chủ sở hữu hợp pháp của các nội dung này hoặc có sự chấp nhận từ những người sở hữu đủ thẩm quyền để đưa những nội dung này lên Mạng xã hội Thds.vn và chuyển nhượng cho Mạng xã hội Thds.vn tất cả các quyền sở hữu như đã nêu; (ii) đưa thông tin sai sự thật hoặc xuyên tạc có thể gây hại tới Mạng xã hội Thds.vn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào; (iii) đưa các thông tin trái pháp luật; khiêu dâm, nói xấu, bôi nhọ hoặc đe doạ, phân biệt chủng tộc, kích động người khác phạm tội, hoặc các vấn đề khác vi phạm luật pháp và thuần phong văn hoá Việt nam; Mạng xã hội Thds.vn sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào có liên quan tới các nội dung do người sử dụng đăng tải này.
  3. Người sử dụng có thể tìm thêm thông tin về cách Mạng xã hội Thds.vn sử dụng và lưu trữ nội dung trong chính sách về sự riêng tư hoặc các điều khoản bổ sung cụ thể. Nếu Người sử dụng gửi phản hồi hoặc đề xuất về Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng phản hồi hoặc đề xuất của Người sử dụng mà không phải chịu bất cứ nghĩa vụ nào.
  4. Tại các khu vực được phép đăng tải nội dung, Người sử dụng có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng mà chúng tôi đã mặc định và Người sử dụng phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác cũng như tính hợp pháp, các trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, thông tin, chia sẻ của Người sử dụng với cá nhân người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của Người sử dụng xuất hiện hay tồn tại trên diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.
 2. Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong các sản phẩm của Mạng xã hội Thds.vn đều thuộc về Mạng xã hội Thds.vn hoặc được cấp phép hợp pháp cho Mạng xã hội Thds.vn sử dụng, theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ khi được sự đồng ý của Mạng xã hội Thds.vn, Người sử dụng không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào, bất cứ thành phần nào sản phẩm của Mạng xã hội Thds.vn.
 3. Tại các khu vực được phép đăng tải bài viết, Người sử dụng có thể chia sẻ thông tin được phép dưới các định dạng chúng tôi mặc định và Người sử dụng phải tự chịu trách nhiệm đối với các nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ sự chia sẻ nào khác cũng như tính hợp pháp, các trách nhiệm pháp lý đối với nội dung, thông tin, chia sẻ của Người sử dụng với cá nhân người sử dụng hoặc nhóm người sử dụng, tổ chức sử dụng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi vẫn được bảo lưu quyền xử lý các thông tin đăng tải cho phù hợp với thuần phong mỹ tục, các quy tắc đạo đức và các quy tắc đảm bảo an ninh quốc gia, và chúng tôi có toàn quyền cho phép hoặc không cho phép bài viết của Người sử dụng xuất hiện hay tồn tại trên diễn đàn hoặc tại các khu vực được phép chia sẻ thông tin.
 4. Chúng tôi có toàn quyền, bao gồm nhưng không giới hạn trong các quyền tác giả, thương hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu khác trong tất cả các sản phẩm của Mạng xã hội Thds.vn. Việc sử dụng quyền và sở hữu của chúng tôi cần phải được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Ngoài việc được cấp phép bằng văn bản, chúng tôi không cấp phép dưới bất kỳ hình thức nào khác cho dù đó là hình thức công bố hay hàm ý để Người sử dụng thực hiện các quyền trên. Và do vậy, Người sử dụng không có quyền sử dụng sản phẩm của chúng tôi vào mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi trước đó.
 5. Người sử dụng đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc hình thức thông báo nào khác mà Người sử dụng cung cấp cho chúng tôi thông qua việc sử dụng sản phẩm Mạng xã hội Thds.vn một cách hoàn toàn miễn phí. Người sử dụng từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và yêu cầu với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, áp dụng, chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả phản hồi của Người sử dụng.
 6. Quy trình báo cáo vi phạm bản quyền:
  1. Nếu người sử dụng tin rằng bất kỳ nội dung, tài liệu, hình ảnh, video hoặc các tài liệu khác của mình được cung cấp thông qua dịch vụ mạng xã hội vn đang bị vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vui lòng thông báo cho chúng tôi về việc vi phạm bản quyền theo quy trình cụ thể được quy định dưới đây.
  2. Chúng tôi sẽ xử lý thông báo vi phạm bản quyền mà chúng tôi nhận được và xử lý theo quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ.
  3. Để giúp chúng tôi có đủ cơ sở đáp ứng các yêu cầu của Người sử dụng, vui lòng gửi thông báo bằng văn bản với các thông tin sau:
 • Chữ ký thật của người được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu của một sản phẩm độc quyền.
 • Mô tả tác phẩm có bản quyền mà Người sử dụng cho là bị vi phạm.
 • Mô tả về nơi mà các tài liệu Người sử dụng cho là vi phạm nằm trên các dịch vụ mạng xã hội vn đủ để cho phép chúng tôi xác định vị trí tài liệu đó.
 • Thông tin liên hệ của Người sử dụng như địa chỉ, số điện thoại, email để mạng xã hội vn có thể liên hệ với Người sử dụng.
 • Người sử dụng tuyên bố rằng Người sử dụng tin tưởng việc sử dụng nội dung đó là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý độc quyền hoặc pháp luật.
 • Người sử dụng tuyên bố rằng các thông tin trong thông báo của Người sử dụng là chính xác và Người sử dụng chấp nhận hình phạt về tội khai man mà Người sử dụng được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.
 • Thông tin tiếp nhận thông báo:

Điện thoại: 0911343300     Email: thdsvietnam@gmail.com

 1. Nếu kết quả cho thấy tài khoản có sự vi phạm thì tùy vào mức độ nghiêm trọng của sự việc, vn có toàn quyền quyết định xử lý tài khoản vi phạm (người sử dụng vi phạm) theo các quy định tại Thỏa thuận này và pháp luật có liên quan.
 • Mục đích thu thập Thông tin cá nhân
 1. Thực hiện quản lý việc đăng thông tin và kiểm duyệt thông tin công khai.
 2. Thực hiện quản lý lưu lượng người dùng sử dụng dịch vụ, số lượng người dùng.
 3. Thực hiện quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin tới người dùng như gửi các cập nhật mới nhất về dịch vụ mạng xã hội và các tính năng mới liên quan đến mạng xã hội và dịch vụ của chúng tôi.
 4. Cung cấp giải pháp và thay đổi dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu người dùng.
 5. Quản lý, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến dữ liệu hệ thống.
 6. Tiếp nhận thông tin, góp ý, đề xuất, khiếu nại của Người Sử Dụng nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ.
 7. Liên hệ với Người Sử Dụng để giải quyết các yêu cầu của Người Sử Dụng.
 • Phạm vithu thập thông tin cá nhân
 1. Loại thông tin thu thập
 • Thông tin cá nhân
 • Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số fax;
 1. Nội dung thông tin thu thập
 • Họ và tên;
 • Ngày, tháng, năm sinh;
 • Số CMND hoặc CCCD hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp;
 • Số điện thoại, địa chỉ email.
 • Giới tính.

Trường hợp người sử dụng Internet dưới 14 tuổi và chưa có chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, người giám hộ hợp pháp quyết định việc đăng ký thông tin cá nhân của người giám hộ theo quy định tại điểm này để thể hiện sự cho phép và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký Người Sử Dụng mạng xã hội Thds.vn.

 1. Các Người Sử Dụng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Người Sử Dụng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Thds.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 2. Người dùng có quyền từ chối hoặc không cung cấp đầy đủ các thông tin được yêu cầu. Trong trường hợp đó, chúng tôi không thể đảm bảo cho người dùng những dịch vụ đầy đủ và chất lượng.
 3. Chúng tôi sẽ yêu cầu Người sử dụng cung cấp thông tin cá nhân khi Người sử dụng đăng ký làm Người Sử Dụng của Thds.vn. Nếu sử dụng thông tin này cho những mục đích khác ngoài mục đích thu thập, khi đó chúng tôi sẽ xin phép Người sử dụng trước khi sử dụng những thông tin này, trừ các trường hợp ngoại lệ theo quy định pháp luật.
 • Phạm vi sử dụng thông tin:

Mạng xã hội Thds.vn sử dụng thông tin người sử dụng cung cấp để:

 1. Cung cấp các dịch vụ đến người sử dụng;
 2. Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa người sử dụng và mạng xã hội Thds.vn;
 3. Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của người sử dụng hoặc các hoạt động giả mạo người sử dụng;
 4. Liên lạc và giải quyết với Người Sử Dụng trong những trường hợp đặc biệt.
 5. Xác nhận, liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Thds.vn và các nội dung khác theo chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin được người sử dụng chấp thuận;
 6. Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật Thds.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân người sử dụng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của người dùng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của Người Sử Dụng.
 • Phương pháp thu thập thông tin

Mạng xã hội Thds.vn thu thập các thông tin cá nhân của Người Sử Dụng quy định tại Điều 15 nêu trên qua website bằng mẫu (form) đăng ký Người Sử Dụng được cung cấp công khai tại website www.thds.vn.

 • Thời gian lưu trữ thông tin thu thập

Lưu trữ trong vòng 02 năm đối với các thông tin về tài khoản, thời gian đăng nhập, đăng xuất, địa chỉ IP của người sử dụng và nhật ký xử lý thông tin được đăng tải phù hợp với các quy định tại Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, và Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013.

Dữ liệu cá nhân của người sử dụng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Người Sử Dụng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Người Sử Dụng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Thds.vn.

 • Việc công khai, chỉnh sửa thông tin thu thập
 1. Chúng tôi cấp quyền cho Người Sử Dụng tự chỉnh sửa thông tin công khai trên mạng xã hội. Chúng tôi chỉ hủy bỏ hoặc ẩn thông tin khi Người Sử Dụng có yêu cầu hoặc thông tin vi phạm quy định của mạng xã hội vn.
 2. Chúng tôi có thể phải cung cấp các thông tin cá nhân của người dùng cho các cơ quan chức năng, cơ quan có thẩm quyền vì các mục đích an toàn, an ninh, hải quan, nhập cư hoặc các mục đích khác theo luật định khác trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo luật định.
 • Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CP HỌC VIỆN YOGA DINH DƯỠNG VIỆT NAM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số 6001734131 cấp lần đầu ngày 05/01/2022 bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đắk Lắk.

Địa chỉ: Số 93/15 Lý Thái Tổ, Phường Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

Điện thoại: 0911343300                    Email: thdsvietnam@gmail.com

 • Cam kết bảo mật thông tin
 1. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ việc truy cập hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc huỷ dữ liệu. Các biện pháp này bao gồm xem xét thực tiễn thu thập, lưu trữ, xử lý và biện pháp bảo mật dữ liệu nội bộ, cũng như các biện pháp bảo mật mức vật lý để bảo vệ việc truy cập trái phép vào hệ thống lưu trữ dữ liệu cá nhân.
 2. Chúng tôi chỉ cho phép nhân viên có thẩm quyền của mạng xã hội vn truy cập thông tin cá nhân; những người cần biết thông tin này để vận hành, phát triển và cải tiến dịch vụ của chúng tôi. Những cá nhân này bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật và có thể chịu kỷ luật, bao gồm chấm dứt việc làm và truy tố hình sự, khi họ vi phạm các nghĩa vụ này.
 3. Mỗi Người Sử Dụng tự chịu trách nhiệm bảo mật mật khẩu tài khoản mạng xã hội vn, cam kết không công khai hay cung cấp thông tin bảo mật tài khoản của Người Sử Dụng đến bất kỳ ai hay đơn vị thứ ba nào khác. Thông tin về tài khoản của Người sử dụng được đặt trên một máy chủ rất an toàn và được tường lửa bảo vệ.
 4. Quy định về quyền riêng tư có thể có những thiếu sót nhất định, do trục trặc kỹ thuật, hoặc các vấn đề bất khả kháng và mạng xã hội vn hoàn toàn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại do các lỗi đó gây ra. Hãy luôn luôn cẩn trọng và tự bảo vệ thông tin cá nhân của Người sử dụng.
 5. Chúng tôi sẽ bắt buộc phải công khai thông tin nếu đó là việc cần thiết để bảo vệ tài sản cũng như sự an toàn của mạng xã hội vn hoặc những người khác cũng như ngăn ngừa các hoạt động phạm pháp, vi phạm quy định làm ảnh hưởng lớn tới các Người Sử Dụng khác; hoặc khi cơ quan thực thi pháp luật yêu cầu cung cấp thông tin.
 6. Người đăng tin sẽ chịu trách nhiệm về tính xác thực, và chịu trách nhiệm về mọi tranh chấp pháp lý xảy ra liên quan đến thông tin của đăng tải.
 • Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội
 1. Chúng tôi công khai các thông tin quy định tại Điều 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 tại Thỏa thuận này để người dùng nắm được chính sách bảo vệ quyền riêng tư của mạng xã hội vn.
 2. Để bảo vệ thông tin cá nhân, thông tin riêng của người sử dụng dịch vụ mạng xã hội, chúng tôi sử dụng các phần mềm lưu trữ, phần mềm bảo mật thông tin và hệ thống tường lửa rất chắc chắn, đảm bảo thông tin của người sử dụng không bị đánh cắp. Cụ thể như sau:
 3. Bảo vệ bên trong CSDL và các máy chủ. Với kiến trúc hệ thống các máy chủ và công nghệ bảo mật phần mềm của trang xã hội Thds.vn, thông tin của người dùng được bảo mật, chống lại sự tấn công của hacker đánh cắp thông tin từ máy chủ CSDL nhờ Hệ thống tường lửa (firewall) cùng với Hệ thống cảnh báo và ngăn chặn xâm nhập IDS (Intrusion Detection System).
 4. Bảo vệ ngoài trên đường truyền. Dữ liệu trên đường truyền đường bảo vệ nhờ kênh bảo mật DSL.
 5. Bảo vệ người dùng ở tầng ứng dụng, website. Một số quy định về an ninh hệ thống để ngăn ngừa việc lấy thông tin đăng nhập được thiết lập để bảo vệ người dùng:
  • Các hướng dẫn về bảo vệ mật khẩu và chính sách thay đổi mật khẩu, lấy lại mật khẩu.
  • Khi Người Sử Dụng đăng nhập sai mật khẩu 5 lần đầu tiên, hệ thống kỹ thuật sẽ khóa quyền đăng nhập của tài khoản đó trong vòng 15 phút, đồng thời gửi cảnh báo tới email hay số điện thoại của Người Sử Dụng đã được đăng ký xác thực.
  • Nếu tiếp tục đăng nhập sai mật khẩu 5 lần liên tiếp, hệ thống sẽ khóa quyền đăng nhập trong 24h. Nếu Người Sử Dụng muốn đăng nhập trong thời gian bị khóa, cần liên lạc với ban quản trị hệ thống. Quản trị hệ thống sẽ yêu cầu bộ phận kỹ thuật cung cấp mật khẩu mới cho Người Sử Dụng bằng việc gửi thông tin mật khẩu vào email hay số điện thoại của Người Sử Dụng.
 • Cơ chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, bồi thường
 1. Người sử dụng đồng ý và tuân thủ rằng, khi Người sử dụng đăng ký tạo tài khoản và được Mạng xã hội Thds.vn cung cấp tài khoản để sử dụng một phần hoặc toàn bộ sản phẩm của Mạng xã hội Thds.vn, thì bất kỳ tranh chấp phát sinh trong quá trình sử dụng của Người sử dụng sẽ được giải quyết theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 2. Người sử dụng đồng ý rằng, bất kỳ khiếu nại nào phát sinh từ Thỏa thuận này hoặc thỏa thuận sử dụng sản phẩm khác của Mạng xã hội Thds.vn phải được đệ trình trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày xảy ra vi phạm.
 3. Mạng xã hội Thds.vn chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Người sử dụng trong trường hợp Người sử dụng đã ghi đầy đủ, trung thực và chính xác thông tin khi đăng ký tài khoản.
 4. Đối với tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng với Mạng xã hội Thds.vn, Mạng xã hội Thds.vn sẽ căn cứ log hệ thống để giải quyết. Theo đó, Mạng xã hội Thds.vn sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa có thể cho người sử dụng đăng ký đầy đủ thông tin theo quy định. Quyết định của Mạng xã hội Thds.vn là quyết định cuối cùng.
 5. Người sử dụng đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và loại trừ Mạng xã hội Thds.vn khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí bao gồm nhưng không giới hạn án phí, chi phí luật sư, chuyên gia tư vấn có liên quan đến việc giải quyết hoặc phát sinh từ sự vi phạm của Người sử dụng trong quá trình sử dụng sản phẩm của Mạng xã hội Thds.vn.
 • Sửa đổi, bổ sung, cập nhật Thỏa thuận này

Các điều khoản quy định tại Thỏa thuận này được đăng tải trên website, ứng dụng của chúng tôi có thể được sửa đổi, bổ sung, cập nhật bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới người sử dụng. Chúng tôi sẽ công bố rõ trên ứng dụng, website cung cấp mạng xã hội về những sửa đổi, bổ sung, cập nhật đó, và người dùng có nghĩa vụ theo dõi cập nhật thường xuyên những vấn đề đó.

 • Xung đột pháp luật

Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa thuận này xung đột với các quy định của luật pháp và bị Tòa án tuyên là vô hiệu, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, và phần còn lại của Thỏa thuận này vẫn giữ nguyên giá trị.

 • Địa chỉ liên hệ

Nếu Người sử dụng có bất kì câu hỏi nào liên quan đến quá trình xử lý thông tin của Người sử dụng hay Thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại và email đã công khai trên trang chủ của Thds.vn (www.thds.vn) hoặc gửi thư về trụ sở CÔNG TY CP HỌC VIỆN YOGA DINH DƯỠNG VIỆT NAM tại địa chỉ Số 93/15 Lý Thái Tổ, Phường Tân Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam.

 • Hiệu lực
  1. Các điều khoản quy định tại Thỏa Thuận này được quy định trên website có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Người Sử Dụng. Chúng tôi sẽ công bố trên Website, ứng dụng về những thay đổi, bổ sung đó. Nếu không chấp thuận, Người Sử Dụng có quyền chấm dứt sử dụng dịch vụ.
  2. Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản Thỏa Thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ Mạng xã hội Thds.vn này xung đột với các quy định của luật pháp Việt Nam, điều khoản đó sẽ được chỉnh sửa cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, phần còn lại của Thỏa Thuận vẫn giữ nguyên giá trị.
CÔNG TY CP HỌC VIỆN YOGA DINH DƯỠNG VIỆT NAM

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

GIÁM ĐỐC